Tag Archives: สมัครเล่นบาคาร่า

สถานที่ท่องเที่ยวริม แม่น้ำเจ้าพระยา สุดแสนจะอากาศดี

สมัครเล่นบาคาร่า

แม่น้ำเจ้าพระยา นั้นถือเนิดมาจากแม่น้ำสาขาน้อยใหญ่มากมาย โดยมีแม่น้ำสายหลัก 4 สายคือ ปิง วัง ยม น่าน ซึ่งไหลผ่านมาจากภูเขาสูงจากทางภาคเหนือ แม่น้ำวังไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิง ณ จังหวัดตาก แม่น้ำยมไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน ณ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นแม่น้ำทั้ง 4 สายก็ไหลเวียนมาบรรจบเป็นสายเดียวกัน ณ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลลงมาทางใต้อีกกว่า 300 กิโลเมตร เพื่อมาไหลออกที่อ่าวไทย จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับคนไทยแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาคือวงจรชีวิต และหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมไทย สมัครเล่นบาคาร่า   สถานที่ท่องเที่ยวแถวริมน้ำเจ้าพระยา ต้องไปลอง! พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า ในเขตพระนคร ซึ่งในอดีตถือเป็นสถานที่ตั้งพระตำหนักเจ้านายฝ่ายวังหน้า โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานเก่าๆ ทางศิลปกรรมประเภททัศนศิลป์ของศิลปินผู้มีชื่อเสียงหลายคน ทั้งงชาวไทย และชาวต่างประเทศ ท่ามหาราช จุดนัดพบแห่งใหม่ของชาวกรุงฯ ตั้งอยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ มากมาย ของกรุงเทพฯ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม […]